Wiele miast (380)

Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i KGP

Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich, a to rodzi pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę.

Reklama
Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych - tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wzywani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska, propagujące pośród polskich kierowców „Dekalog Kierowcy”.

Warto więc zadać sobie pytanie, jak my sami poruszamy się po drogach? Czy dbamy o zasady bezpieczeństwa i przestrzegamy przepisów drogowych? Czy nie jesteśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanujący innych na drodze? Czy nie narażamy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę, czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dajemy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży?

Na drodze i za kierownicą jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę.

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym. Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi, także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo. Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością, na każdej drodze.

Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również policja, która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuację, w której błąd kierowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów.
                                                                                                                                                                              ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców

Tydzień Bezpiecznego Kierowcy: 19-26 lipca
W Tygodniu św. Krzysztofa - patrona kierowców, apelujemy wraz z policją o ostrożną, rozważną jazdę i prosimy, aby tak potem zostało na co dzień. Dzięki temu, wszystkim po polskich drogach, będzie podróżowało się bezpieczniej. Akcja ma na celu szeroko zakrojoną prewencję i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Akcja "Tydzień Bezpiecznego Kierowcy" jest jednym z elementów XVI Tygodnia św. Krzysztofa, który dzięki MIVA Polska obchodzony jest w całym kraju pod hasłem poprawy bezpieczeństwa na drogach i pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Zachęcamy, aby w całym kraju propagowane było hasło Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”. Więcej informacji oraz szczegóły na: www.miva.pl (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl