Wiele miast (19)
Blisko 21 milionów złotych unijnego wsparcia na rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 20,59 mln złotych dofinansowania zrealizowanej już inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I". Wartość przedsięwzięcia to 30,38 mln zł. Fundusze pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Reklama
Zrealizowane w latach 2010-2011 zadanie polegało na przebudowie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do zakrętu w rejonie skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego i miało na celu poprawę spójności oraz efektywności komunikacyjnej systemu transportowego aglomeracji trójmiejskiej, poprzez rozbudowę układu drogowego, dla usprawnienia jego powiązania z systemem krajowym i transeuropejskim. Inwestycja wpłynęła na uspokojenie ruchu, poprawę jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa transportu.

W trakcie prac przebudowano 2,28 km dróg, a 0,64 wybudowano od nowa. Wzdłuż trasy powstała ścieżka rowerowa o długości 2,42 km.
 
„Dofinansowanie tej inwestycji to kolejny projekt drogowy, na który Gdynia pozyskuje środki UE. Ostatnie tygodnie są dla Gdyni pod tym względem bardzo pomyślne - dopiero co świętowaliśmy dofinansowania uzyskane na zakup kilkudziesięciu autobusów z RPO i NFOŚ. Dzięki dotacji do budżetu miasta trafi ponad 20 mln zł, które będzie można przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcia" - mówi wiceprezydent Gdyni Michał Guć.
 
Wybór projektu dotyczącego rozbudowy ul. Chwarznieńskiej na celu usprawnienie regionalnej infrastruktury drogowej" - mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, i dodaje: „Dotychczas w ramach konkursów, skierowanych dla miast na prawach powiatu, udało się zrealizować szereg projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości 253,14 mln zł, z czego wartość dofinansowania w ramach RPO to blisko 175 mln złotych. Z tych środków rozbudowano m.in. układ drogowy Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni".

Źródło: UM Gdynia
stat4u PortalPOLSKA.pl