Toruń
Ćwierć wieku w policji

Wszystkim, którzy w tym roku obchodzili ponad 20 i 25  lat służby lub pracy w resorcie spraw wewnętrznych, Komendant Miejski Policji w Toruniu, insp. Antoni Stramek dziękował za sumienne i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych.

Reklama
29 czerwca, w gabinecie Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, odbyła się uroczystość jubileuszu policjantów i pracowników policji. Wszystkim, którzy w tym roku obchodzili ponad 20 i 25 lat służby lub pracy w resorcie spraw wewnętrznych, insp. Antoni Stramek dziękował za sumienne i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych.

Jubilaci poprzez wieloletnie i wzorowe wykonywanie swojej pracy  potwierdzili, iż służba w policji może być zaszczytem, a noszenie policyjnego munduru powodem do dumy. W swoim przemówieniu komendant zaznaczył, że prezentowana przez nich postawa jest przykładem rzetelności i troski o prawidłowe i sprawne funkcjonowanie policji. Komendant nie szczędząc słów uznania i podziękowań, wielokrotnie podkreślał, że ceni, nagradza i będzie nagradzał, każde dodatkowe zaangażowanie w wykonywaną pracę, takie jak podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub własną inicjatywę.

Dla podkreślenia wagi przepracowanych lat w resorcie, jubilaci otrzymali symboliczne pióro z pamiątkowym napisem. Jubilaci, poprzez wieloletnie i wzorowe wykonywanie swojej pracy  potwierdzili, iż służba w Policji może być zaszczytem, a noszenie policyjnego munduru powodem do dumy. (jkd)
Reklama_________________________________________________________________________
BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Toruniu
    
Tel. (w godz. 7-22) 602 - 740 - 856
do domów, biur, warsztatów itp.
________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl