Wiele miast (374)
Czy kilka ubezpieczeń oznacza kilka świadczeń?

Pomimo że większość Polaków nie ma jeszcze indywidualnego ubezpieczenia na życie, to są i takie osoby, które objęte są różnymi ubezpieczeniami w jednym czasie. Czy w takim przypadku mogą oni liczyć na wypłatę kilku świadczeń ubezpieczeniowych, np. z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby?

Reklama
Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenia majątkowe
 
W przypadku wszelkiego rodzaju ubezpieczeń majątkowych, w tym ubezpieczeń OC czy ubezpieczeń mieszkania, nawet jeśli klient posiada dwie polisy mieszkaniowe i regularnie opłacał na nie składki ubezpieczeniowe, to i tak może otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody
tylko z jednego ubezpieczenia. Świadczenia nie ulegają zwielokrotnieniu, nawet jeśli ubezpieczony ma kilka polis.

Nie można też z uwagi na jedną stratę, jaką doznał klient, otrzymać np. odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego klienta oraz z ubezpieczenia majątkowego spółdzielni mieszkaniowej. Za zalane mieszkanie z uwagi na nieszczelny dach lokator otrzyma tylko jedno odszkodowanie. 


Wynika to z istoty odszkodowania, bowiem szkoda podlega rekompensacie
   
tylko do wysokości faktycznie poniesionej straty powstałej w majątku ubezpieczonego.

Kodeks cywilny w art. 8241 stanowi, że „suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody”.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń osobowych, gdzie ubezpieczony może otrzymać świadczenia z kilku umów jednocześnie. Istnieje przy nich opcja kumulacji świadczeń, co oznacza w praktyce wypłatę poszkodowanej osobie kilku świadczeń i niezależnie od siebie z wszystkich polis, które w zakresie ochrony przewidują wypłatę świadczenia na skutek określonego zdarzenia ubezpieczonego.

Grupowe i indywidualne

Nawet jeśli dana osoba objęta jest ubezpieczeniem na życie w formie grupowej w zakładzie pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupiła ona indywidualną polisę i uzyskiwała z niej odszkodowania. Można wykupić ubezpieczenie na życie w jednej z firm ubezpieczeniowych działających w Polsce, takich jak Signal Iduna. Jeśli na raz będziemy mieli zawarte umowy ubezpieczenia na życie grupowego i indywidualnego, to w razie wypadku będziemy mogli dochodzić świadczeń od wszystkich zakładów ubezpieczeń, z którymi zostały zawarte umowy.

Kumulacja świadczeń ubezpieczeniowych dotyczy wyłącznie ubezpieczeń osobowych, a nie ubezpieczeń majątkowych. Dlatego też zawarcie kilku ubezpieczeń mieszkaniowych i opłacanie w związku z nimi składek ubezpieczeniowych, nie będzie miało większego sensu. 

(ac)


 

stat4u PortalPOLSKA.pl