Bydgoszcz
Czytelne oznakowane w Bydgoszczy i okolicach

Z inicjatywy Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa w Transporcie w Bydgoszczy i pow. bydgoskim przeprowadzony zostanie przegląd oznakowania ulic. Zadanie zostanie zrealizowane przy współpracy miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oraz policją.

Reklama
Za oznakowanie ulic w mieście odpowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Każda nowa inwestycja wiąże się z opracowywaniem szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją ruchu. Na silnie zurbanizowanym terenie zdarzają się sytuacje, że na niektórych odcinkach ulic, ze względu na dużą liczbę znaków, kierowcy  mają wyjątkowo mało czasu na śledzenie wszystkich informacji drogowych. Dlatego eksperci zamierzają zastanowić się nad sekwencją umieszczenia kolejnych znaków oraz możliwością usunięcia części z nich. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i czytelność oznakowania.

W trakcie pilotażowej akcji, weryfikowana będzie zgodność oznakowania z przepisami wraz z opracowaniem raportu z tych działań. Zostanie on przekazany do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport będzie zawierał informacje przydatne do stosowania przez zarządców dróg na drogach samorządowych, w celu podniesienia standardów oraz większej spójności oznakowania kierunkowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przegląd oznakowania prowadzony będzie przez Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a także KWP w Bydgoszczy. Koordynację działań i wsparcie eksperckie zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
 
Również mieszkańcy powiatu bydgoskiego mogą przekazywać swoje uwagi dotyczące oznakowania. Wystarczy wysłać e-mail na adres: znaki@bydgoszcz.pl. Uwagi i zdjęcia można też zamieszczać na portalu społecznościowym Facebook w profilu „Porządkujemy znaki, wyślij zdjęcie”. (jkd)
Reklama_________________________________________________________________________
BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Bydgoszczy
    
Tel. (w godz. 7-22) 602 - 740 - 856
do domów, biur, warsztatów itp.
________________________________________________________________________________
 
 
stat4u PortalPOLSKA.pl