Wiele miast (19)

Dzwoniąc pomagam, czyli pozytywne efekty współpracy społeczeństwa z policją

Od kilku lat nieustannie wzrasta zaufanie społeczne wobec policji. Z miesiąca na miesiąc zauważalna staje się także chęć współpracy z funkcjonariuszami. Dyżurni jednostek coraz częściej otrzymują zgłoszenia telefoniczne, dzięki którym stróże prawa skuteczniej zatrzymują sprawców przestępstw na gorącym uczynku.

Reklama
Coraz więcej osób widząc czyjąś krzywdę lub niezgodne z przepisami zachowanie decyduje się wykręcić bezpłatny numer 997 lub 112. Chętniej, niż miało to miejsce kilka lat temu dzielimy się z mundurowymi swoimi spostrzeżeniami. Częściej niż zwykle dzwonimy do najbliższej komendy informując o sprawcy niszczenia mienia, o osobie włamującej się do samochodu sąsiada czy podejrzanych osobach kręcących się na pobliskiej posesji. Sprawna wymiana informacji pomiędzy społeczeństwem, a policją pozwala skuteczniej ścigać osoby łamiące prawo.
 
Współpraca lokalnej społeczności z dzielnicowymi czy jeden telefon na policję nie pozostają bez wpływu dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dzięki dzwoniącym na policję osobom, mundurowi z naszego województwa każdego dnia zatrzymują na gorącym uczynku sprawców przestępstw kryminalnych. Do kontaktu z mundurowymi coraz częściej wykorzystywana jest również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pomocą mieszkańcy wskazują miejsca, w których ich zdaniem dochodzi do popełniania przestępstw lub wykroczeń. Taka współpraca przynosi wymierne efekty.
 
Często dzięki naszej pozytywnej reakcji, dzięki jednej rozmowie telefonicznej udaje się uniknąć tragedii. To właśnie dzięki dzwoniącym na policję osobom funkcjonariusze eliminują z ruchu pijanych kierowców, którzy są śmiertelnym zagrożeniem na drodze. Dzięki naszym sygnałom, do policyjnego aresztu trafiają sprawcy rozbojów bójek i pobić, złodzieje, włamywacze oraz chuligani. Wybierając trzycyfrowy numer na klawiaturze telefonu mamy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców swojej dzielnicy. To właśnie dzięki nam zatrzymany przez policję włamywacz nie okradnie kolejnego mieszkania. Dzięki prawidłowej reakcji obywatela i jednym telefonie na policję udaje się uniknąć poważnych w skutkach konsekwencji.

Reklama________________________________________________________________________________________

Zakupy 
w Starogardzie Gdańskim

 
 
Tel. (w godz. 6-22) 793 - 793 - 785
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________________________________

 
Dzwoniąc pod numer pogotowia policyjnego współuczestniczymy w ograniczaniu przestępczości w miejscu naszego zamieszkania. Często bywa tak, że dzięki naszym czujnym sąsiadom unikamy włamania do domu, garażu czy samochodu. Sąsiedzka solidarność, obserwacja najbliższego otoczenia oraz w razie potrzeby telefon na policję przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz skuteczniejszego zatrzymywania przestępców.
 
Pamiętajmy o tym, że wykonany na policję telefon może uratować czyjeś życie, uchronić mienie lub ograniczyć skutki działalności przestępczej. Nagrodą za takie zachowanie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl