Wiele miast (351)

Jak wiele tajemnic ludzkiego ciała i świadomości jest jeszcze do odkrycia?Raczkująca dziedzina nauki, jaką jest medycyna pola informacyjnego opiera się na założeniu, że nasza świadomość potrafi “przemawiać” do ciała i “słuchać go”, korzystając z pola informacyjnego – tak definiuje tę dziedzinę Marcus Schmieke, niemiecki filozof, naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca.
 

Reklama
Także lekarze medycyny konwencjonalnej zwracają uwagę na tzw. dobrostan, pełne i satysfakcjonujące funkcjonowanie człowieka w jego otoczeniu: przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym, rodzinnym. 

Powszechnie znane są eksperymenty z podziałem grup pacjentów przyjmujących na określone dolegliwości rzeczywiste leki oraz przyjmujących tzw. placebo, czyli neutralne dla organizmu tabletki ze skrobi lub odrobiny cukru, ale w przeświadczeniu, że przyjmują prawdziwy lek. Wielu takich pacjentów zdrowieje! Tylko z pomocą własnej świadomości odzyskiwania stanu zdrowia dzięki dozowanym im tabletkom, chociaż w rzeczywistości nie zawierają one substancji aktywnych.


Okładka książki pt. Inna droga – moje przeżycia w Polu Informacyjnym, której autorem jest Marcus Schmieke, wydawnictwo IWW, Poznań 2016 r.
   
Pacjent pozytywnie nastawiony do życia, pełen wiary w pokonanie choroby, wraca do zdrowia szybciej i łatwiej niż pacjenci żyjący w stresie, pozbawieni poczucia dobrostanu. 

A zatem wielu pacjentów leczy samo przekonanie, że poddawani są leczeniu. Nasza świadomość ma wpływ na ciało – i odwrotnie.  - A medium, centrum dowodzenia i pośrednikiem między fizycznością a świadomością jest pole informacyjne - zauważa Marcus Schmieke. – Jedna z metod nawiązywania połączenia między treściami świadomymi, a nieświadomymi opiera się na procesach powstawania szumu kwantowego.
 
Sercem urządzenia TimeWaver, służącego do diagnozowania stanu zdrowia pacjentów i ustalania wariantów oddziaływań terapeutycznych są tzw. diody Mikołaja Kozyriewa, radzieckiego astronoma i fizyka, czyli dwa otwarte obwody rezonansowe, połączone równolegle. - Porównanie generowanego przez
nie szumu, a właściwie ich oscylacji, umożliwia określenie, mówiąc 
najprościej, czy dana osoba rezonuje ze “zdrowiem”,
czy z “chorymi” wibracjami 
– wyjaśnia Dominika Brzeżańska, specjalistka terapii pola informacyjnego systemem TimeWaver. 
– Zastosowana przez nas metoda ma na celu uzyskanie kompleksowego obrazu holistycznego, pełnego stanu zdrowia badanej osoby.
 
Już w kilku krajach europejskich upowszechnia się medycyna pola informacyjnego. Jest kontynuacją prac niemieckiego biofizyka Fritza-Alberta Poppa, znanego z prac nad teorią biofotonów. Udowodnił, że wszystkie komórki organizmu komunikują się ze sobą za pomocą światła w postaci biofotonów. 
 
Także w Polsce działa kilkunastu specjalistów, którzy posługują się urządzeniami TimeWaver w różnych konfiguracjach. - Jest to terapia nieinwazyjna, bez skutków ubocznych, odbudowująca szybko i efektywnie system samoregulacji i samoregeneracji organizmu, przywracająca zdrowie
i wysoką jakość życia –
dodaje Dominika Brzeżańska. - W ciągu krótkiego czasu klient otrzymuje analizę na poziomie energetycznym, wykonujemy diagnostykę i określamy terapię.
 
Często pogorszenie stanu naszego zdrowia ma głębsze przyczyny. Choroby tkwią w urazach emocjonalnych i traumie z okresu dzieciństwa, a nawet z okresu prenatalnego. Napięcie psychiczne prowadzi do zakwasze-nia tzw. macierzy międzykomórkowej, czyli braku wolnych jonów ujemnych.

Celem elektroterapii jest przywrócenie zdrowego środowiska komórkowego, prawidłowego napięcia błon komórkowych
i zapewnienie swobodnego dostępu składników odżywczych do komórek.

Jednoczesna wielowymiarowa analiza wszystkich poziomów: fizycznego, energetycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego klienta, stwarza możliwości efektywnej i skutecznej terapii,
z jakiej korzystają już tysiące ludzi w wielu krajach.
   
Dominika Brzeżańska, specjalistka pola informacyjnego: Diagnoza i terapia pola informacyjnego w zakresie zdrowia, relacji, związków, emocji.  Tel. 695 803 054, e-mail: 
dominika.brzezanska(at)timewaver-polska.pl

Jednak ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z ich zastosowaniami.
 
 
(ac)
stat4u PortalPOLSKA.pl