Wiele miast (40)

Jak zadbać o kondycję zimą?

 
Upowszechniają się nawyki zdrowego stylu życia. Kończąca się zima i niecierpliwie już przez nas wypatrywane przed-
wiośnie to czas, kiedy trzeba podtrzymywać aktywność fizyczną, mimo jeszcze niesprzyjających warunków pogodo-
wych. Pomagają w tym zwłaszcza zajęcia na basenie, pod okiem doświadczonych trenerów.

Coraz więcej osób regularnie trenuje, wykonuje różnorodne ćwiczenia fizyczne, uprawia fitness, biegi krótko i długodys-
tansowe, a także systematyczne pływanie. To szczególnie atrakcyjna forma rekreacji, czyli aktywnego wypoczynku podejmowanego poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką.

Reklama
Rekreacja fizyczna, ruchowa przyczynia się do podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom cywilizacyjnym, a także rozwija zainteresowania i wzbogaca osobowość, tworzy pozytywne nastawienie do życia.
 
Specyficzną formą rekreacji jest aktywność ruchowa, określana czasem jako sport rekreacyjny. Jest ona formą czynnego odpoczynku i rozrywką. Rola rekreacji we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym, chorobom cywilizacyjnym, skracaniem czasu pracy i podnoszeniem poziomu życia.
 
Odpowiedzią na takie potrzeby są zajęcia nauki i doskonalenia pływania http://www.swimfaster.pl Doświadczeni instruktorzy uczą pływać od podstaw oraz doskonalą techniki pływackie, a także przygotowują zainteresowanych do kursów i egzaminów.
 
- Zajęcia prowadzimy dla każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży i dla osób dorosłych – zapraszają instruktorzy Swimfaster.pl, kursów nauki i doskonalenia pływania działającej na terenie Warszawy. - Prowadzimy również treningi sportowe, na których profesjonalnie przekazujemy wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu nauki pływania i doskonalenia umiejętności, a także dla potrzeb wyczynu sportowego.
 
Nie tylko zajęcia na pływalni pomagają utrzymywać dobrą kondycję fizyczną, ale także aktywność ruchowa na śniegu: jeżdżenie na nartach, na łyżwach, a także zdobywające coraz więcej zwolenników tzw. morsowanie, czyli zanurzanie się w wodach rzek, jezior lub morza w warunkach zimowych. 
 
W literaturze podmiotu rekreację dzieli się w dwojaki sposób. Pierwszy z podziałów wyróżnia rekreację bierną (czynności pasywne, nie wymagające wysiłku, ani szczególnego zaangażowania) oraz rekreację czynną (aktywność, do której niezbędny jest wysiłek fizyczny lub psychiczny). Podział ten jest jednak mało precyzyjny. Rekreacja została podzielona więc bardziej szczegółowo na: rekreację ruchową (fizyczną); rekreację twórczą; rekreację kulturalno-rozrywkową; rekreację poprzez działalność społeczną.
 
Rekreacja jest rozumiana jako wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił, a przejawiające się w uczestniczeniu w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych czy też różnych formach aktywności fizycznej. Organizacja rekreacji ma we współczesnych państwach charakter indywidualny. Skala zjawiska jest efektem zarówno świadomości poszczególnych osób, działalności organizacji i stowarzyszeń organizujących zajęcia, zamożnością społeczeństw, ale także ilością czasu wolnego – czasu pracy i dni wolnych.
 
(ac) 
stat4u PortalPOLSKA.pl