Kalisz
Kaliska Karta Mieszkańca

Chcę mieć Kaliską Kartę Mieszkańca. Co zrobić?

Reklama

Złóż wniosek:

1. W Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp.z o.o. w Kaliszu, mieszczącym się przy ul. Podmiejskiej 2 a, w budynku Dworca PKS.

Zabierz z sobą: zdjęcie, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, pierwszą stronę formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy wraz z potwierdzeniem złożenia go w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.
(W przypadku składania zeznania podatkowego przez Internet, niezbędne będzie elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza do Urzędu Skarbowego, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru). 

Jeśli masz mniej niż 18. lat, musisz okazać PIT rodziców lub opiekunów prawnych.
W imieniu osób niepełnoletnich wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny.

2. Drogą elektroniczną, wypełniając formularz zamieszczony poniżej.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?
Aktualną fotografię oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

W przypadku osób, które zamieszkały na terenie Kalisza w roku kalendarzowym warunkiem otrzymania Karty jest okazanie złożonego w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania.

Gdzie znajduje się wniosek o wydanie Karty?
W Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, mieszczącym się przy ul. Podmiejskiej 2 a w budynku Dworca PKS oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1 a, a także pobrać z załącznika poniżej.

Nie masz zdjęcia? Można wykonać je na miejscu.

Kiedy i gdzie odebrać Kartę?
W Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, przy ul. Podmiejskiej 2 a (Dworzec PKS) w godzinach pracy punktu.

W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osobiście lub przez współmałżonka wnioskodawcy za pisemnym upoważnieniem do odbioru.

W przypadku osób niepełnoletnich, Kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny.

Wnioskodawca ma obowiązek odebrania Karty w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po tym terminie Karta będzie unieważniona.

Zasady korzystania z Kaliskiej Karty Mieszkańca

Karta wydawana jest indywidualnie dla każdej wnioskującej osoby. Nie może z niej korzystać nikt inny.

Okres ważności Kaliskiej Karty Mieszkańca
Wydawana jest na czas określony. Jej termin upływa 30 czerwca, rok po złożeniu.

Zniszczenie, zagubienie lub kradzież Kaliskiej Karty Mieszkańca
Złóż nowy wniosek o wydanie duplikatu (dołącz uszkodzoną kartę lub oświadczenie o tym, że nie możesz dołączyć karty). Koszt: 15 zł.

Wniosek możesz pobrać w:
- Biurze Obsługi Interesanta (punkt informacyjny) w Urzędzie Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1a
- w punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych, przy ul. Podmiejskiej 2a w budynku Dworca PKS,
- z poniższego załącznika.

Reklama_________________________________________________________________________________________
 

 
Bezpłatnie dostarczamy zakupy
- w Kaliszu, 
Ostrowie Wlkp.
 
   

Kliknij:
        

_____________________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl