Lublin
Kontrola legalności zatrudnienia - 22.06.2015r.

Nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców ujawnili w wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Białej Podlaskiej.

 

Przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2015 r. kontrola legalności zatrudnienia w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP doprowadziła do ujawnienia 5 ob. Ukrainy nielegalnie zatrudnionych na terytorium RP.

Reklama

W wyniku realizowanych zadań służbowych w gminie Adamów, powiat łukowski funkcjonariusze skontrolowali ob. RP zatrudniającego cudzoziemców bez zawarcia umów o pracę. Kontrola doprowadziła do zatrzymania obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Zatrzymane osoby przewieziono do pomieszczeń służbowych placówki celem przeprowadzenia procedury związanej z wydaniem cudzoziemcom zobowiązań do opuszczenia terytorium RP. 

Reklama________________________________________________________________________________

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Lublinie
    
Tel. (w godz. 7-22) 534 - 787 - 231
do domów, biur, warsztatów itp.

________________________________________________________________________________________

Ze względu na nielegalne powierzanie pracy obywatelom Ukrainy wobec pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Za powierzanie cudzoziemcom wykonywania pracy niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3000 zł.

stat4u PortalPOLSKA.pl