Racibórz
Międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W Raciborzu, na strzelnicy Regionu IPA Racibórz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odbyły się międzynarodowe konsultacje instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Przybyli oni na zaproszenie komendanta powiatowego w Raciborzu i instruktorów z raciborskiej komendy. Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami różnych formacji pozwoliła uczestnikom poznać inne, niż te które wykorzystują na co dzień techniki posługiwania się bronią - poinformował portal Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Reklama
Instruktorzy reprezentowali różne formację takie jak Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach, Grupa Interwencyjną Służby Ochrony Kolei  Służba Więzienną. W spotkaniu wzięli udział również policjanci garnizonu śląskiego i z Czech oraz członkowie Fundacji „ SZTURMAN”, zrzeszającej w swoich szeregach żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy służyli lub aktualnie  służą w jednostkach specjalnych.

Reklama_________________________________________________________________________________________

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

   
Zakupy w Raciborzu
    
Tel. (w godz. 7-22) 664 - 267 - 757
 
do domów, biur, warsztatów itp.
 
________________________________________________________________________________________________

Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. dr Paweł Zając. Towarzyszyli mu raciborscy instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego wraz z szefem Regionu IPA w Raciborzu  - asp. szt. Eugeniuszem Koselem. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, poznanie nowych technik i sposobów strzelania oraz zapoznania się z nowinkami  w  dziedzinach  taktyki, technik  strzeleckich jak i wyposażenia.  Każda formacja ma swoją specyfikę działania, wykorzystuje  broń  do różnych celów i w zróżnicowany sposób. W trakcie tego spotkania była okazja do przedstawienia swoich metod strzelania, jak i zapoznania się z sposobami strzelania innych formacji.
stat4u PortalPOLSKA.pl