Radom
Nagroda im. Św. Kazimierza

Resursa Obywatelska przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody im. Św. Kazimierza. Nagroda jest przyznawana co roku podczas obchodów święta patrona miasta – „Kazików”. Mogą ją otrzymać osoby, stowarzyszenia, czy organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2017, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Reklama

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl

Termin przyjmowania wniosków upływa w piątek 16 lutego 2018 r. Kandydatury można zgłaszać osobiście - w siedzibie „Resursy Obywatelskiej”, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszone kandydatury rozpatrzy Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia.

Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się w niedzielę 4 marca, podczas obchodów święta patrona miasta - „Kazików” 2018.

stat4u PortalPOLSKA.pl