Toruń
Narada szefów ruchu drogowego

29 czerwca, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, odbyła się odprawa naczelników i kierowników komórek ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego. Odprawę prowadził naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy, mł. insp. Robert Olszewski.

Reklama
W trakcie przedsięwzięcia:
- podsumowano stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-czerwiec br.,
- omówiono efektywność policjantów pełniących służbę na drogach w ww. okresie,
- przedstawiono i omówiono priorytety w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, przewidziane do realizacji w okresie wakacyjnym oraz trzecim kwartale br.

W okresie wakacyjnym działania policjantów będą skupiały się na dyslokowaniu służby w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego oraz ujawnianiu szczególnie niebezpiecznych wykroczeń w ruchu drogowym. Należą do nich: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu oraz nieprawidłowe zachowanie się kierowców wobec pieszych.

Głównym celem, na najbliższe 2 miesiące, jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom dróg, przemieszczającym się na miejsca i z miejsc letniego wypoczynku, przejeżdżającym przez województwo kujawsko-pomorskie. Stąd zapowiedzi wzmożonych działań, zwłaszcza podczas weekendów. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl