Lublin
Pieszo przez granicę w Dołhobyczowie - 1.07.2015r.

Od 1 lipca granicę z Ukrainą w Dołhobyczowie można przekraczać pieszo lub rowerem.

Reklama

Ruch pieszy na przejściu Dołhobyczów - Uhrynów możliwy jest dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

Dopuszczenie możliwości przekraczania polsko-ukraińskiej granicy przez podróżnych pieszo lub na rowerze jest odpowiedzią  na potrzeby lokalnej społeczności oraz inicjatywę wojewody lubelskiego. Jest to pierwsze przejście graniczne dla ruchu pieszego i rowerowego na Lubelszczyźnie. Tylko w ciągu trzech pierwszych godzin z takiej możliwości przekraczania granicy państwowej skorzystało 105 osób. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy i realizowane będzie przez okres 6 miesięcy.
 

Reklama________________________________________________________________________________

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Lublinie
    
Tel. (w godz. 7-22) 534 - 787 - 231
do domów, biur, warsztatów itp.

________________________________________________________________________________________

stat4u PortalPOLSKA.pl