Wiele miast (351)

Pokonując bariery – turystyka dostępna dla każdego


Badanie tematu dostępności turystyki oraz podnoszenia poziomu usług turystycznych jest celem wielu organizacji i stowarzyszeń.

Trudności, które muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnością są tematem wielu dyskusji. Ruch na świeżym powietrzu korzystnie oddziałuje na samopoczucie, obniża stres i dostarcza nowej energii, motywuje do pokonywania trudności.

Reklama
Aktywność fizyczna zalecana jest każdemu człowiekowi, niezależnie od jego wieku, płci, czy stanu zdrowia, dlatego też warto poruszać tematy powszechnej dostępności obszarów publicznych i turystycznych. W dyskusje związane z tym zagadnieniem włącza się także marka Carpathia, której celem jest przede wszystkim dbałość o rozwój powszechnej dostępności turystyki karpackiej.

Warto odwiedzić stronę internetową http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/,
na której znajdują się propozycje szlaków dostępnych dla wszystkich.

 
 
Turystyka a rehabilitacja
 
Niezwykle ważne, aby temat dostępności turystyki dla wszystkich osób był poruszany przez władze wyższego szczebla – sygnał i wzór idący z góry jest najlepszym sposobem na to, aby z zagadnieniami dotrzeć jak najgłębiej. Potrzeby są bardzo duże i o ile w przestrzeni miejskiej w znacznym stopniu, na przestrzeni lat, sytuacja ta uległa poprawie, o tyle w obszarach mniej rozwiniętych, kwestie te mogą pozostawiać wiele do życzenia.

    Badanie potrzeb związanych z dostępnością turystyki dla wszystkich oraz wdrażanie zmian powinno być jednym z głównych celów wszystkich organizacji. Jest to ważne nie tylko ze względu na aspekty rekreacyjno-estetyczne turystyki, ale też ze względu na konieczność rehabilitacji – turystyka pozwala na powrót do aktywności fizycznej, integrację ze społeczeństwem oraz pokonywanie własnych słabości – za czym idzie także odzyskanie równowagi psychicznej.

Wzorowym przykładem obiektu dostępnego dla wszystkich jest Arboretum w Bolestraszycach, położone nieopodal Przemyśla. Kilka lat temu powstał tam Ogród Sensualny – zgromadzone w nim rośliny oddziałują na każdy zmysł człowieka. Można je zobaczyć z bliska, dotknąć, powąchać, zachwycić się kolorami i aromatem. Uzupełnieniem doznań estetycznych są tabliczki z opisami roślin: z powiększonym drukiem i pismem Braille’a. Alejki ogrodu zostały zaprojektowane jako szerokie arterie, dzięki czemu nie występują problemy z poruszaniem się.
 
 
Wyrównywanie szans i poszerzanie dostępności
 
W ostatnich latach wprowadzone zostały wymagania dotyczące dostępności budynków publicznych oraz funkcjonalności stron www. Między innymi dzięki funduszom europejskim zmiany i ulepszenia były możliwe do wdrożenia. Tworzone są także wytyczne determinujące zagadnienia wyrównywania szans, niedyskryminacji oraz poszerzania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – w tym także dostępności turystyki. Dużą wagę przywiązuje się do stosowania zasad uniwersalnego projektowania, nie tylko budynków, ale i przestrzeni publicznej, szlaków turystycznych, czy nawet stron www i aplikacji mobilnych. Ważne jest tutaj stosowanie kilku najważniejszych reguł, przede wszystkim użyteczności, intuicyjnego korzystania, czytelności, a w przypadku nieruchomości: odpowiedniej wielkości i przestrzeni, która umożliwia korzystanie bez wysiłku i asysty.
 
Uniwersalne projektowanie zakłada także konieczność oddziaływania na więcej niż jeden kanał zmysłowy oraz stworzenie alternatywnych kanałów odbioru – nie wystarczy bowiem przekazanie treści w formie pisemnej, aby były one w pełni funkcjonalne i dostępne dla wszystkich. Jak w każdym obszarze, także i w obszarze powszechnej dostępności, ważna jest współpraca: jedynie dzięki sprawnej komunikacji i badaniu potrzeb możliwe będzie systematyczne rozwijanie powszechnej dostępności obszarów turystycznych i segmentów z nimi związanych.
 
Ograniczenia dostępności mogą powodować, że nawet najbardziej prozaiczne czynności staną się niewykonalne dla pewnej, dosyć sporej, części społeczeństwa. Jedynie upór i bardzo silna motywacja pozwalają osobom z niepełnosprawnością korzystać z szeroko pojętej turystyki, a przecież jej zasoby powinny być dostępne ogólnie. Wiele już zostało zrobione, ale jeszcze wiele przed nami: należy patrzeć w przyszłość pamiętając o potrzebach każdego człowieka i zagwarantowaniu pełnej dostępności.
 
Carpathia to coś więcej niż marka terytorialna, to sposób myślenia o Karpatach. Przyłącz się do nas, aby współtworzyć gospodarczy znak jakości Karpat, który skupia najlepsze produkty, atrakcje i usługi o charakterze karpackim.
 
 
Więcej informacji o Carpathii:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

     
stat4u PortalPOLSKA.pl