Wiele miast (25)
Polska Grupa Uzdrowisk i EMC Instytut Medyczny razem na rzecz zdrowia

Polska Grupa Uzdrowisk oraz EMC Instytut Medyczny podpisały list intencyjny dotyczący współpracy obu firm. W ramach partnerstwa planowane jest m.in. tworzenie wspólnych produktów oraz ich promowanie, a przede wszystkim kluczowym celem obu stron jest podejmowanie wspólnych działań, zmierzających do poprawy zdrowia społeczeństwa i związanej z nim długości oraz jakości życia.

Reklama
Główną intencją listu intencyjnego jest partnerstwo Polskiej Grupy Uzdrowisk oraz EMC Instytutu Medyczengo, które ma na celu zapewnienie pacjentom ośrodków, wchodzących w skład obu instytucji, kompleksowości i ciągłości świadczeń w zakresie profilaktyki, leczenia i edukacji zdrowotnej. To również wyjście naprzeciw zmianom społecznym i demograficznym, związanym między innymi z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, konsekwencjami schorzeń cywilizacyjnych, a także odpowiedź na coraz większe potrzeby i oczekiwania pacjentów i instytucji zajmujących się sferą ochrony zdrowia.

 - Jestem głęboko przekonany, że nasza współpraca z EMC Instytutem Medycznym przyniesie wiele pozytywnych zmian w opiece medycznej oraz w podejściu do pacjenta. Chcemy tworzyć nie tylko wspólne produkty, ale i kreować trendy nowoczesnego lecznictwa szpitalnego, połączonego z rehabilitacją uzdrowiskową. Jako Grupa PGU prowadzimy szeroko zakrojone działania, nie tylko obejmujące unowocześnienie bazy noclegowej i rehabilitacyjno – zabiegowej naszych sześciu uzdrowisk, ale również zależy nam na aktywnej współpracy ze specjalistami o możliwie najwyższych kwalifikacjach w zakresie medycyny, rehabilitacji i lecznictwa, tak żeby zapewnić naszym pacjentom kompleksowość i ciągłość świadczeń w zakresie profilaktyki, leczenia i edukacji zdrowotnej na najwyższym poziomie, w oparciu właściwości bioklimatyczne i bogactwo surowców naturalnych – mówi Robert Rozmus, p.o. prezesa zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, właściciela Polskiej Grupy Uzdrowisk.

Bardzo istotnym elementem tego projektu jest uzyskanie od pacjenta informacji dotyczących jego potrzeb w zakresie aktywności fizycznej w życiu codziennym, w pracy zawodowej i rekreacji. Niebagatelną kwestią jest również wsparcie społeczne - wskazanie profesjonalnych ośrodków rehabilitacji stacjonarnej, w których pacjent może ćwiczyć pod fachowym nadzorem wyspecjalizowanej kadry medycznej.

- Bardzo nas cieszy partnerstwo z Polską Grupą Uzdrowisk, jedną z największych tego typu grup w Polsce, ponieważ w wielu przypadkach oferty usług EMC i PGU mogą doskonale się uzupełniać. Tym samym, wspólnie będziemy mogli wychodzić naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających pacjentów i kuracjuszy. EMC ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu szpitalnym w wielu obszarach, w tym m.in. w chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, czy bariatrii. Rozszerzeniem oferty turnusu odchudzającego w uzdrowisku może być leczenie otyłości balonem żołądkowym, które z powodzeniem stosujemy od wielu lat w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu - dodaje Piotr Gerber, prezes zarządu EMC Instytutu Medycznego.

***
EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa EMC Instytut Medyczny ma obecnie 10 szpitali i 16 przychodni w 6 województwach, z czego 5 szpitali na Dolnym Śląsku. W skład Grupy EMC wchodzą: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku k. Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital św. Anny w Piasecznie, Szpital Zdrowie w Kwidzynie oraz Szpital na Bema w Lubinie. Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad milion  mieszkańców w 6 województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim, pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 90 tys. pacjentów.     

***
Polska Grupa Uzdrowisk została powołana do życia w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo składającą się z sześciu kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce, w składzie: Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nimi Uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Kudowa, a także Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertę lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, borowina, świerk, czy solanka.
 
To jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, które mogą się pochwalić nie tylko całoroczną ofertą i wysoką jakością usług leczniczych i rehabilitacyjnych, ale także wielowiekową tradycją w lecznictwie uzdrowiskowym.
 
Polska Grupa Uzdrowisk to dzisiaj nie tylko tradycyjne lecznictwo i rehabilitacja oparta o naturalne produkty lecznicze i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także najwyższej jakości usługi rekreacyjne, regeneracyjne oraz kosmetyczne. Poprzez szeroką i różnorodną ofertę pobytów leczniczych, wypoczynkowych oraz SPA & Wellness, Polska Grupa Uzdrowisk kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk, dzięki którym każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod fachowym okiem lekarzy i specjalistów rehabilitacji. Dzięki temu propagowany jest zdrowy i aktywny styl życia. Ponadto o komplementarności usług świadczy dostępność naturalnych produktów kosmetycznych oraz szerokiej gamy wód mineralnych, sygnowanych marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, które są atutem każdego kurortu Polskiej Grupy Uzdrowisk. Tym samym, Polska Grupa Uzdrowisk kieruje swoją ofertę zarówno do pacjentów ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również do klientów pełnopłatnych, komercyjnych.

Źródło: KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Dodał: RM

stat4u PortalPOLSKA.pl