Wiele miast (31)
Popatrz na mnie, tylko szerzej. Wystawa promująca równość szans na katowickim dworcu PKP

Mateusz jest niepełnosprawny, Araj pochodzi z Kazachstanu, Łucja ma 69 lat, a Sebastian urodził się w Sosnowcu. Różnią się wyglądem, doświadczeniem, wiekiem, ale łączy ich jedno – są bohaterami wystawy „Zwykli-Niezwykli. Popatrz na mnie, tylko szerzej”, którą  można zobaczyć na dworcu PKP w Katowicach.

Reklama
Wystawa składa się z dwudziestu zdjęć mieszkańców naszego regionu, w tym uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy za pomocą przygotowanych przez siebie tekstów łamią przypisywane im – ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wygląd, niepełnosprawność etc. – stereotypy.

-Nierówne traktowanie może nie rzucać się w oczy, ale wciąż jest codziennością. Dlatego nasi bohaterowie pokazują, że nie wolno postrzegać drugiego człowieka przez pryzmat stereotypowych ról, które zostały mu narzucone przez społeczeństwo – mówi Barbara Szafir, zastępczyni Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. -Skąd pomysł na akcję? Równość szans to podstawowa wartość Wspólnoty Europejskiej, a obowiązkiem każdego z państw członkowskich jest podejmowanie działań zapobiegających nierównemu traktowaniu oraz dyskryminacji – dodaje.

Wystawę można oglądać do 21 marca 2014 r. w hali głównej dworca PKP w Katowicach. Podczas jej ekspozycji zostanie przeprowadzona sonda, dzięki której dowiemy się, jakie wrażenia wzbudziła w osobach ją oglądających.

Celem całego przedsięwzięcia jest promowanie zasady równości szans jako fundamentu Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz popularyzowanie otwartości, kreatywności, przedsiębiorczości i solidaryzmu społecznego mieszkańców województwa śląskiego.

Organizatorem wystawy jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Szczegóły dot. akcji i jej bohaterów można znaleźć na efs.slaskie.pl

Źródło: UMWŚ

stat4u PortalPOLSKA.pl