Bydgoszcz
Program "Zielona Szkoła - Myślecinek 2015"

W dniach 15-18 czerwca, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy, odbędzie się kolejna edycja programu „Zielona Szkoła - Myślęcinek 2015”.

Reklama
Celem programu jest przeciwdziałanie patologii wśród młodzieży oraz nauka właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Cele szczegółowe programu to:
1. zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą bezpieczeństwa publicznego;
2. aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwstawiania się przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich;
3. sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu, zdrowiu oraz mieniu;
4. eliminowanie zachowań agresywnych skutkujących uszkodzeniem ciała, bójką, pobiciem, przestępstwami rozbójniczymi;
5. podnoszenie poziomu świadomości dotyczącej form udzielania pomocy osobom poszkodowanym i uzależnionym;
6. wzrost poczucia bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych;
7. zagospodarowanie czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz wykazanie własnej aktywności w czasie wolnym;
8. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Harmonogram:
1. Pierwszy dzień, 15 czerwca, godz. 10:00-13:00
a) szkoły biorące udział:
- Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy, ul. Czackiego 8;                       
- Szkoły Międzynarodowe Sokrates w Bydgoszczy, ul.  Dąbrowskiego 8.
b) tematy zajęć:
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
- Rola i zadania żandarmerii wojskowej oraz ich działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- Zagrożenia występujące w okresie wakacji letnich oraz sposoby przeciwdziałania im
c) podmioty realizujące zagadnienia tematyczne:           
- Żandarmeria Wojskowa w Bydgoszczy;              
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy;            
- Straż Miejska w Bydgoszczy;              
- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
2. Drugi dzień, 16 czerwca, godz. 10:00-13:00
a) szkoły biorące udział:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy, ul. 11 Listopada 4;
- Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy, ul. Czackiego 8.
b) tematy zajęć:  
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Zagrożenia występujące w okresie wakacji letnich oraz sposoby przeciwdziałania im
d) podmioty realizujące zagadnienia tematyczne:             
- Maltańska Służba Medyczna, Oddział w Bydgoszczy;              
- Straż Miejska w Bydgoszczy;             
- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.   
3. Trzeci dzień, 17 czerwca, godz. 10:00-13:00
a) szkoły biorące udział:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy, ul. 11 Listopada 4.
b) tematy zajęć:
- Bezpieczeństwo nad wodą i formy udzielania pomocy;
- Zagrożenia występujące w okresie wakacji letnich oraz sposoby przeciwdziałania im.
c) podmioty realizujące zagadnienia tematyczne:          
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy;         
- Straż Miejska w Bydgoszczy;              
- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
4. Czwarty dzień, 18 czerwca, godz. 10:00-13:00
a) szkoły biorące udział:
- Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy, ul. Kaliska 10.
b) tematy zajęć:
- Działania służby celnej w zapewnianiu ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Polski i wspólnoty europejskiej - Warunki, jakie należy spełnić, aby podjąć ewentualną pracę w służbie celnej
- Zagrożenia występujące w okresie wakacji letnich oraz sposoby przeciwdziałania im
d) podmioty realizujące zagadnienia tematyczne:
- Służba Celna w Toruniu;          
- Straż Miejska w Bydgoszczy;              
- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. (jkd)
Reklama_________________________________________________________________________
BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Bydgoszczy
    
Tel. (w godz. 7-22) 602 - 740 - 856
do domów, biur, warsztatów itp.
________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl