Włodawa
Przebudowa pomnika żołnierzy poległych w 1920 i 1939 r. w Wereszczynie

Dzięki inicjatywie stowarzyszenia Wereszczyński Gościniec i dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się odnowić pomniki bohaterów walk z bolszewikami z 1920 i z 1939 r.

Reklama
Założyciele „Wereszczyńskiego Gościńca” za podstawowy cel swojej działalności uznali ratunek tej nekropolii. W tym celu służy prowadzona już od 2012 roku kwesta publiczna organizowana w dniu Wszystkich Świętych. Pieniądze pozyskane ze zbiórki służą z kolei za wkład własny do projektów, jakie Stowarzyszenie składa na ratowanie zabytkowych nagrobków. Dotychczas, ze środków programu LEADER, udało się odrestaurować 3 nagrobki z figurkami i 4 płyty nagrobkowe. Jednak w 2014 r. zakończyło się finansowanie projektów z programu LEADER w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, a na nabór wniosków w tym zakresie, w ramach perspektywy 2014-2020, trzeba przynajmniej poczekać do końca bieżącego roku. Powstała więc kilkuletnia przerwa w pracach renowacyjnych na cmentarzu
            Tutaj z pomocą przyszło nam ogłoszenie konkursu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju w 2017 roku. - Odchodzimy więc tym razem od architektury zabytkowej i pochylamy się nad mogiłą żołnierską, jaka wśród współczesnych nagrobków skrywa się na cmentarzu w Wereszczynie – mówi Adam Panasiuk, członek stowarzyszenia.- Pochowanych jest w niej 8 polskich żołnierzy poległych w 1920 r. w potyczce z bolszewikami pod Andrzejowem, jak również 2 żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w niewoli przez czerwonoarmistów po boju pod Wytycznem w 1939 r. Dotychczasowy stan mogiły był dostateczny, jednak mało estetyczny. Przygotowany przez nas wniosek zyskał akceptację komisji konkursowej, czego następstwem było przyznanie ministerialnej dotacji w kwocie 15 360 zł. Dziś już wszyscy mogą oceniać efekty.

Potyczka pod Andrzejowem wydarzyła się w dniu „Cudu nad Wisłą”, a bezpośrednio związana jest z bitwą cycowską. O świcie, 15 sierpnia 1920 r., kompania por. Hrynkiewicza, na rozkaz kpt. Zajchowskiego, wyruszyła z Zabrodzia i skierowała się na Wereszczyn. W czasie marszu została zaatakowana w Andrzejowie przez silny oddział bolszewicki. Kompania Hrynkiewicza wpadła w panikę, ponosząc duże straty spowodowane głównie ogniem karabinów maszynowych. Ostatni akt potyczki zakończył się w Starym Andrzejowie, tam też poległ por. Hrynkiewicz i jego adiutant. Podczas tej potyczki zginęło też 8 innych żołnierzy. Większość poległych pod Andrzejowem pochowano na cmentarzu w Wereszczynie. Nie były to jedyne ofiary polsko-bolszewickiej potyczki w okolicach Urszulina. Dwóch poległych polskich żołnierzy znaleziono na skraju wsi przy drodze do Wincencina i pochowano ich obok prawosławnego cmentarza znajdującego się na górce andrzejowskiej.
Kolejny raz wojsko radzieckie pojawiło się w tych stronach 30 września 1939 r. i stoczyło pod Wytycznem bój z żołnierzami KOP. Dwóch poległych polskich żołnierzy spoczęło na wereszczyńskim cmentarzu. Zamordowanymi okazali się kpt. Stanisław Stolarski ikpr. Jan Borowczyk.
 

Reklama_______________________________________________________________________________________

Zakupy spożywcze
Zakupy we Włodawie
www.WDomowychCenach.pl
Tel. (w godz. 7-22) 535 - 145 - 015
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl