Wiele miast (351)

Public relations (PR) – czym jest, a czym nie jest?

 
Te dwie litery – PR – zrobiły tak wielką karierę, że trudno myśleć o prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu bez kontekstu Public Relations.

Jest wielu ludzi, którzy wiedzą czym jest PR, co się z nim wiąże i jakie korzyści generuje. Jednak bardzo niewielu rozumie prawdziwy wpływ, jaki PR wywiera na biznes.

Reklama
Czym jest PR – definicje pojęcia

Za pioniera public relations uznaje się Edwarda Bernays’a, który stworzył pierwszą systematyczną definicję problemu już w 1923 roku. Jego zdaniem „PR to dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, klientów postaw klientów do nastawienia instytucji”.

W  roku  1976  Rex  Harlow  przeanalizował  472 jego  zdaniem  najważniejszych definicji  PR, chcąc stworzyć  jedną  uniwersalną.  W efekcie uznał, że:  „Public  relations  to  dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utrzymaniu  obopólnych  powiązań  komunikacyjnych,  akceptacji  i  współpracy  pomiędzy  organizacją  i  jej  otoczeniem.  Uwzględnia  zarządzanie  problemami   i  kwestiami  spornymi,  wspiera  zarząd  w  dotrzymywaniu  kroku  zmianom   i w skutecznym ich wykorzystywaniu; służy jako wczesny system ostrzegania w przewidywaniu trendów; korzysta z badań, jak i zdrowych oraz etycznych technik komunikowania jako głównych instrumentów”.
 
Jak podają Grunig J.E i Hunt T. („Managing Public Relations 1984) PR to „zarządzanie komunikacją między organizacją a różnymi grupami jej odbiorców”. Jednym z powodów, dla których ta definicja jest niezwykle trafna, jest jej oszczędność w przekazie. Przy czym przy użyciu zaledwie kilku słów niesie tak naprawdę bardzo dużą ilość informacji. Autorzy tej definicji położyli nacisk na zarządzanie, w przeciwieństwie do konkurencyjnych podejść dziennikarskich lub opartego na promocji podejścia marketingu i reklamy, które koncentrują się głównie na konsumentach.
 
Trzy lata później własną definicję zaproponował Brytyjski Institute Public Relations ujmując PR jako świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem”.
 
Barbara Rozwadowska określa public relations jako funkcję „zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem ”. W takim ujęciu zadaniem public relations byłoby zatem takie zarządzanie informacjami dotyczącymi organizacji, którego efektem jest pozyskanie jak najwięcej osób przychylnie do niej nastawionych.
 
Z kolei Ewa Małgorzata Cenker wyróżnia dwa zasadnicze aspekty public relations. W jednym sugeruje traktowanie public relations jako piątego elementu marketingu mix (określanego często jako P). Z innej natomiast perspektywy public relations traktowane jest jako funkcja zarządzania „o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości − poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności, aby osiągnąć − poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji − lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz aby skuteczniej realizować swoje interesy”. Ten pogląd jest tożsamy z tym, jaki reprezentuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA).

 
Na czym polega Public Relations? 

Niektórzy utożsamiają go z brandingiem, inni z marketingiem. Tymczasem istota PR polega na wysyłaniu właściwych treści we właściwe miejsce i do właściwych ludzi, pomagając firmom budować silniejsze marki oraz reputację.

Commplace, jako agencja PR,  współpracuje z klientami, aby pomóc im osiągnąć te cele – czyli promować ich produkty i usługi wśród klientów w taki sposób, aby chcieli je kupić. 

 
Public Relations to oparta na wzajemnym szacunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja – pomiędzy firmą a jej obecnymi i potencjalnymi klientami – która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. PR polega na doradztwie organizacji w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,​ opiera ​się na badaniach i ewaluacji​,​ zakłada planowanie oraz stawianie i realizację celów.


Public Relations to dziedzina, która może zmienić
przyszłość i rentowność firmy

To jeden z najskuteczniejszych sposobów budowania strategii marketingowych a także reputacji, która jest bezcennym dobrem. Właśnie z tego powodu firmy, które to zauważyły, inwestują ogromną ilość czasu i wysiłku w skuteczną strategię PR. Namacalny dowód, że podejmowane działania są słuszne? Wyższa wartość wskaźnika ROI.

 
Jakie są rodzaje Public Relations?

W przypadku firm, każdy ma na ich temat coś do powiedzenia – klienci, akcjonariusze, media, rząd i opinia publiczna. Istnieją dziesiątki punktów widzenia i prawie tyle samo rodzajów PR. PR korporacyjny, PR kryzysowy, PR produktowy, PR w Internecie (e-PR), PR wewnętrzny to tylko niektóre z nich. Każdy rodzaj PR stosuje się w innym celu i z inną intencją. W Commplace wiemy, który z nich, kiedy, jak i po co wdrożyć, aby osiągnąć maksymalne korzyści dla Twojej firmy.


Co robi public relations dla Twojej firmy?

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści, ale oto niektóre z nich:
 
1. PR zwiększa wiarygodność marki

Bez względu na branżę, zaufanie odgrywa ogromną rolę w decydowaniu o sukcesie firmy. Bez zaufania firma pozostawia dużą część sprzedaży na przysłowiowym stole. Dlatego troskę o budowanie zaufania między firmą, a jej potencjalnymi klientami, warto powierzyć profesjonalistom. Agencja PR to sztab ekspertów nieustannie pracujących nad zwiększeniem wiarygodności firmy, która jest jednym z kluczowych elementów budujących zaufanie do marki.
 
Koszty utraty zaufania do marki mogą być bardzo dotkliwe. Przekonał się o tym Volkswagen, którego akcje po słynnej aferze spalinowej straciły 20% na wartości.
 
2. Public Relations zwiększa zyski, leady sprzedażowe i samą sprzedaż

Public Relations, poprzez szereg unikalnych narzędzi sprawia, że nowi potencjalni klienci sami znajdą do Ciebie drogę. Ponadto pracująca na Twój sukces agencja PR tworzy odpowiednie komunikaty, które rezonują wśród docelowych klientów w imponujący sposób. Końcowy efekt? Większe zyski dla Twojej firmy.
 
Aż 70% konsumentów poszukuje informacji o firmie i jej produkcie w internecie. Decyzja o zakupie zależy w dużej mierze od tego, jakie to będą informacje. 
 
3. Public Relations zmienia sposób myślenia ludzi o biznesie

Obecnie przestrzeń online pozwala ludziom mówić wszystko, co chcą, niezależnie od tego, czy jest to prawdą, czy nie. Wiele firm zdobywa w ten sposób złą reputację, chociaż nie zrobiło nic, aby na to zasłużyć. Najbardziej skutecznymi narzędziami do naprawy takich sytuacji dysponuje właśnie Public Relations. Wsparcie jakie daje PR, odpowiednio prowadzone kampanie, zwiększają świadomość marki przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnego wizerunku firmy. 
Właściwie zastosowany PR daje firmie możliwość pokonania prawie każdej przeszkody, z którą się spotka.
 
4. Public relations zwiększa obecność firmy online

Dzięki pomocy PR, dzisiejsze marki mają znacznie większą szansę skutecznego dotarcia do właściwych odbiorców. Eksperci ds. PR zidentyfikują najlepsze kanały a także czynniki wpływające na rozpowszechnianie informacji o Twojej firmie wśród właściwych osób. Jako agencja PR, wykorzystując swoje doświadczenie i relacje, pracujemy dla Ciebie, aby zmaksymalizować zasięg tych informacji.
 
68% ludzi lubi spędzać czas na czytaniu treści pochodzących od firm, od których chce kupować. Kogo nie ma w dzisiejszym, cyfrowym  świecie, ten nie istnieje.
 
Commplace, agencja PR Wrocław, pomaga firmom stworzyć silną obecność w internecie. Dobrze widoczną dla ich docelowych odbiorców. Zapewniamy przy tym wsparcie i wskazówki, które pomagają w sprzedaży, a jednocześnie jesteśmy gotowi do wkroczenia w przypadku kryzysu lub czegokolwiek, co grozi wizerunkowi firmy.

 
Czy wiesz, że ludzie są zmęczeni starymi taktykami marketingowymi?
 
- 86% osób ignoruje reklamy telewizyjne, przełączając program podczas ich trwania

- 44% maili z reklamą bezpośrednią nigdy nie jest otwierane

- 91% użytkowników rezygnuje z subskrypcji, do których wcześniej sami się zapisali

- 84% internautów w wieku 25-34 lata rezygnuje z odwiedzania ulubionych stron, gdy przytłacza ich ilość pojawiających się tam reklam

Klienci chcą innego podejścia. Chcą treści, które w centrum stawiają zainteresowania konsumenta, zamiast nachalnych praktyk, nastawionych na masowego odbiorcę. 
stat4u PortalPOLSKA.pl