Wiele miast (351)

Różnice pomiędzy wycinarkami standardowymi, a CNC

Wycinarki to zaawansowane urządzenia wspierające proces produkcyjny w każdym zakładzie. Dzięki innowacyjnym technologiom są w stanie wytworzyć nawet skomplikowane detale. Za ich pomocą możemy wycinać, obrabiać, a nawet spawać. W zależności od potrzeb użytkownik ma do wyboru wycinarki standardowe lub te oparte na sterowaniu numerycznym – CNC.

Jakie są różnice między tymi dwoma urządzeniami?

Reklama
W dobie nowych technologii, a także prężnie rozwijającego się Przemysłu 4.0 zakłady przemysłowe wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynkowym. Produkcja coraz częściej przenoszone jest na tryb ‘just in time”, której celem jest redukcja pracy w roku, poziomu zapasów w całym procesie, jak i związanych z nim kosztów. W optymalizacji produkcji pomocne są zaawansowane urządzenia, które nie tylko wspierają produkcję, ale i zwiększają się jej efektywność.
 
Przedsiębiorca poszukując wycinarki do swojego zakładu ma do wyboru te standardowe lub bardziej innowacyjne oparte na działaniu komputerowym, czyli CNC. Budowa obu urządzeń jest bardzo podobna, jednak istotną różnicą stanowi zarządzanie zespołami odpowiedzialnymi za obróbkę.

Wycinarka laserowa CNC Platino
   
Wycinarki standardowe wytwarzają i obra- biają elementy bez wsparcia komputerowe-
go. Na tej zasadzie operator samodzielnie wykonuje wszystkie czynności obróbki dane-
go detalu. 

Natomiast wycinarki oparte na sterowaniu numerycznym, dzięki komputeryzacji i auto-matyzacji ułatwiają pracę operatora, a nawet są w stanie wykonać część czynności za niego. Osoba zarządzająca pracą maszyny zleca jej wykonywanie działań za pomocą inteligentnego sterowania.

Samo sterowanie numeryczne przekłada się na zautomatyzowanie całego procesu wytworzenia detalu poprzez kodowanie parametrów i przetwarzanych procesów w postaci alfanumerycznej. Działanie mechanizmu oparte jest na mikrokomputerze, do którego wgrany jest program zarządzający pracą komputera zewnętrznego.

Funkcje tradycyjnego sterowania numerycznego – NC połączone jest z przetwarzaniem danych, zarządzanym przez komputer zewnętrzny. Ze względu na rosnące potrzeby produkcyjne sterowanie CNC wciąż jest unowocześniane, a jego kierunki rozwoju opierają się na: cyfrowych układach sterujących (wykorzystanie mikrokomputera, stanowiącego układ sterujący, zwiększającego jakość i zakres sterowania), pomiarowych i napędowych układach (lepsze przystosowanie urządzeń do sterowania cyfrowego) oraz automatyzacji produkcji (rozwijanie robotyzacji).
 
Zasadnicze różnice pomiędzy wycinarkami standardowymi, a CNC to:
 
1. Dane wejściowe – zarządzanie maszyną standardową odbywa się samodzielnie przez operatora – wykorzystując zlecenie i rysunek techniczny ustawia on maszynę zgodnie z wymaganymi parametrami. Z kolei dane w maszynie CNC wgrywane są przez sieć lub dostarczane za pomocą pamięci zewnętrznej.
 
2. Sterowanie – pracą maszyny standardowej pracownik musi zarządzać ręcznie poprzez manualne ustalenie parametrów obróbki. Z tego względu wszystkie wykonywane czynności również muszą być przez niego wykonane samodzielnie. W przypadku maszyny sterowanej numerycznie jest dużo prościej – wszystkie wykonywane zadania są realizowane przez mikrokomputer, wyposażony w informacje odnośnie obrabianych detali i wykorzystywanych narzędzi. Jest to również przydatne w razie ewentualnych awarii, które są wykrywane niemal automatycznie.
 
3. Kontrola jakości – obrobione elementy za pomocą maszyny standardowej są sprawdzane przez pracownika samodzielnie. Ocenia detal pod kątek dokładności wymiarowo-kształtowej. W maszynie CNC natomiast, dzięki wbudowanemu mikrokomputerowi operator otrzymuje niemal natychmiast informację o stanie maszyny, jak i obrabianych elementach. To z kolei zapewnia najwyższą dokładność wymiarową detali.


Więcej: www.LaserFiber.tech
 
stat4u PortalPOLSKA.pl