Wiele miast (40)

Rusza „Tydzień mediacji” w dniach 17-22 października

„Masz prawo do mediacji” – to ogólnopolska akcja polegająca na propagowaniu mediacji, która jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów. To przede wszystkim ugodowe rozwiązanie konfliktu, mające satysfakcjonować obydwie strony. 

Reklama
Koncepcja tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października) i Tygodnia Mediacji (17-22 października) opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych. Włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Obchody te będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
 
Celem mediacji jest doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony - rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.
 
O możliwościach mediacji policjanci będą rozmawiać podczas dyżurów dochodzeniowo-śledczych, pełnionych w komendach i komisariatach od 17 do 22 października. Będzie można od nich uzyskać informacje na temat prowadzenia mediacji w sprawach karnych. Policjanci zachęcają także do skorzystania z kontaktu z miejscowymi jednostkami prokuratur i sądów, a dokładne informacje można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. (jkd)

Reklama________________________________________________________________________________
Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
_______________________________________________________________________________________

 

 
stat4u PortalPOLSKA.pl