Wiele miast (19)

"Świeć przykładem"

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pn. "Świeć przykładem" skierowaną do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Reklama
Celem akcji jest przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu o obowiązku używania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Pieszy nie musi posiadać elementów odblaskowych jeżeli porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
 
Wszelkie akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Reklama________________________________________________________________________________________

Zakupy 
w Starogardzie Gdańskim

 
 
Tel. (w godz. 6-22) 793 - 793 - 785
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________________________________
 
Pieszy z elementem odblaskowym jest widoczny z odległości nawet 150 m, co daje czas kierowcy na podjęcie manewru. Zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.
 
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Gziemba i zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Jan Lach wystosowali wspólny apel o włączenie się w akcję "Świeć przykładem" i noszenie odblasków. To naprawdę może uratować życie i zdrowie. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl