Wiele miast (40)
W dbałości o zdrowie Mazowszan

Województwo mazowieckie będzie współpracowało z powiatem pułtuskim w obszarze ochrony i promocji zdrowia. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz starosta pułtuski Edward Wroniewski.

Reklama
Porozumienie będzie sprzyjało wszelkim inicjatywom służącym poprawie dostępności i zwiększeniu jakości świadczeń medycznych oraz propagowaniu postaw
prozdrowotnych wśród mieszkańców Mazowsza.

Zarówno województwo mazowieckie, jak i powiat pułtuski na mocy podpisanego listu intencyjnego będą podejmowały działania zmierzające do zwiększenia
dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez współpracę podmiotów leczniczych, w tym  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o. i Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o. Intencją porozumienia pomiędzy spółkami jest wymiana tzw. dobrych praktyk w zakresie
zarządzania placówką zdrowia publicznego. Mazowiecka spółka jest wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem, zaliczanym do przodujących zakładów diagnostyczno-leczniczych w Polsce. Wypracowany przez bródnowski szpital w przeciągu ostatnich lat sprawny wzorzec zarządzania będzie stanowił punkt odniesienia w bieżącym zarządzaniu placówką w Pułtusku.

Rezultatem podjętej współpracy będzie zwiększenie efektywności działania podmiotów leczniczych oraz zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do
nowoczesnego lecznictwa, a także ochrony życia i zdrowia.

Źródło: UMWM
stat4u PortalPOLSKA.pl