Wiele miast (351)

Wakacyjne zakazy w ruchu drogowym

Przypominamy o wakacyjnych zakazach w ruchu drogowym.

Reklama
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu z dn. 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 839 z późn. zm.) „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach: w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. h [15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny]:
piątek w godz. 18:00-22:00, sobota w godz. 8:00-14:00, niedziela w godz. 8:00-22:00. (jkd)       
   
stat4u PortalPOLSKA.pl