Racibórz
Wyłudzone i przeterminowane wizy oraz praca i handel wbrew przepisom

Przedwczoraj funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 6 cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy.

Reklama
W Opolu i Cieszynie podczas przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców, zatrzymano trzech obywateli Ukrainy. Dwaj zatrzymani cudzoziemcy wykorzystywali posiadane dokumenty pobytowe niezgodnie z ich przeznaczeniem. Trzeci z nich nie posiadał żadnych dokumentów pobytowych, które pozwalałyby na legalne przebywanie na terytorium Polski. W stosunku do wszystkich cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.
 
Podczas kontroli legalności zatrudnienia na plantacji truskawek w Pilczy Żelichowskiej (powiat dąbrowski) zatrzymano Ukraińca, który pracował w gospodarstwie rolnym nie posiadając dokumentów zezwalających na legalne wykonywanie tej pracy. Również i on otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu. Ponadto Straż Graniczna skieruje wniosek do sądu o ukaranie Polki, która nielegalnie powierzyła pracę Ukraińcowi, naruszając w ten sposób przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za czyn ten grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych.
 
W Jabłonce, na placu targowym, ujawniono dwóch obywateli Rumunii, którzy prowadzili działalność handlową (sprzedaż elektronarzędzi) bez zgłoszenia jej do ewidencji. Za popełnione wykroczenie cudzoziemcy zostali ukarani mandatami.

Reklama_________________________________________________________________________________________
BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY
   
Zakupy w Raciborzu
    
Tel. (w godz. 7-22) 664 - 267 - 757
do domów, biur, warsztatów itp.
________________________________________________________________________________________________

 
stat4u PortalPOLSKA.pl