Wiele miast (374)
Wyobraźnia: skarbnica ludzkich marzeń

Nauka bezustannie próbuje odkryć i zrozumieć takie sfery naszego życia, przed którymi nawet medycyna staje się bezsilna. Prawdziwym wyzwaniem jest dla niej właśnie wyobraźnia – wszechmoc naszego umysłu i nieodzowny składnik rzeczywistości, w jakiej przyszło nam egzystować. Czym ona w istocie jest? Jakie wyróżnia się jej rodzaje?

Reklama
Wyobraźnia jako proces psychiczny polega na umiejętności kreowania zdarzeń, których wcześniej doświadczaliśmy albo całkiem dla nas nowych. Jako istoty ludzkie mamy tę niezwykłą zdolność, aby powoływać do życia światy i postaci, jakie nigdy wcześniej nie istniały. Zasiedlają one wyłącznie nasz umysł, przy czym można je uznać za zjawiska niepowtarzalne. Rzadko zdarza się, by te same wyobrażenia odtwórcze mogły być jednocześnie sferą doznań dwóch osób. Każdy obdarza swoje wizje pewnymi zindywidualizowanymi właściwościami lub cechami, dzięki czemu stają się one jednostkowe.

Za wyobrażenia najczęściej przyjmuje się obrazy przedmiotów albo sytuacji, jakie miały już miejsce w rzeczywistości. Człowiek przywołuje je z pamięci i uplastycznia, na granicy świadomości wskrzesza lub nadaje im nowe cechy. Co ważne, sceny tworzone w wizjach mogą być tylko zarysem nieistniejących jeszcze historii. Jak już wcześniej zostało zasugerowane, istnieją również takie wyobrażenia, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy fizycznie – zrodziły się one w naszym umyśle i nie oglądały przedtem światła dziennego. Powszechnie przyjmuje się, że tego rodzaju idee przyczyniają się do wielkich odkryć czy artystycznych wizji.

Imaginacja charakteryzuje się dwoma rodzajami wyobrażeń:
•    odtwórczymi (są rezultatem uprzednich spostrzeżeń oraz miały miejsce w rzeczywistości)
•    twórczymi (nie miały szansy fizycznie zaistnieć)

Każde nasze wyobrażenie musi mieć jednak charakter poniekąd odtwórczy i opierać się na zjawiskach bądź cechach przedmiotów, które znane są naszemu doświadczeniu. Wszelkie wyimaginowane idee są zatem zlepkiem wszystkiego, z czym w życiu mieliśmy choćby przez chwilę do czynienia. Można z tego wywnioskować, że jakość oraz zakres treści wyobrażeń, jakie krystalizują się tylko w obrębie naszego mózgu, będzie ciekawszy i bardziej rozwinięty z biegiem lat czy przeżytych sytuacji. Niestety, czasami dochodzi do sytuacji, w których wizje zlewają się ze wspomnieniami do tego stopnia, że ludzie przestają je oceniać w sposób obiektywny – tracą tym samym możliwość rozróżniania wydarzeń autentycznych od tych wyobrażonych.

Najważniejsze rodzaje wyobraźni: mimowolna i dowolna

Na chwilę obecną wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje imaginacji. Ich klasyfikację oraz krótki opis przedstawiam poniżej:

•    wyobraźnia mimowolna – często kojarzona jest z marzeniami sennymi, kiedy obrazy niemal same przewijają się przed naszymi oczami (bez jakiejkolwiek świadomej ingerencji)

•    wyobraźnia dowolna – pozwala mieć wpływ na nasze wyobrażenia, przywoływać obrazy i nadawać im nowe cechyIstostne jest to, że wyobraźnia dowolna dzieli się również na dwie inne kategorie, a mianowicie: kierowaną (umożliwiającą zrozumienie lektur, dzieł, książek, kiedy np. wizualizujemy sobie wygląd bohatera danej powieści) oraz twórczą (dzięki niej jesteśmy kreatywnymi, czyli np. tworzymy dzieła artystyczne i w całości stajemy się wówczas Demiurgami – powołujemy wszakże do istnienia coś, co do tej pory nie miało szansy być urzeczywistnione, nadajemy temu nowy sens i znaczenie – we wszystko wprowadzamy określony kontekst).


Wyobrażenia nieodzownym składnikiem istnienia ludzkości

Imaginacja ma ogromne znaczenie w naszym życiu i może nadawać mu nie tylko większy sens, lecz również polepszać jego jakość. Prawda jest taka, że niemalże na każdą sferę ludzkiej egzystencji oddziałuje wyobraźnia. Mało tego, możemy ją samodzielnie rozwijać, ćwiczyć albo poszerzać.Justyna Jagielska

www.TwierdzaWyobrazni.pl
stat4u PortalPOLSKA.pl