Wiele miast (40)

X Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już dziesiąte obchody. W takim dniu organy ścigania, w tym policja, organizacje rządowe i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. 

Reklama
W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 664974934, można zapobiec ludzkim tragediom.
 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 mln ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej.
 
W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, polska policja wzięła udział w dwóch europejskich akcjach Joint Action Day (JAD).
Wspólna operacja JAD w ramach działań Europolu skierowana była na zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, w tym seksualnego wykorzystania dzieci w Polsce. Przeprowadzono ją w dniach 12-13 października br. W ramach operacji skontrolowano miejsca, gdzie jak wynikało z rozpoznania, może dochodzić do wykorzystywania seksualnego ofiar handlu ludźmi. Skontrolowano ponad 9500 miejsc, w tym szereg agencji towarzyskich i tzw. domówek, klubów nocnych oraz miejsc uprawiania przydrożnej prostytucji wraz z przyległymi do nich parkingami, stacjami benzynowymi i kompleksami leśnymi. W związku z dużą liczbą zaplanowanych kontroli działania, policjantów aktywnie wsparli funkcjonariusze straży granicznej oraz innych służb m.in. straży leśnej, urzędów skarbowych, urzędów celnych czy żandarmerii wojskowej.
 
W wyniku działań udało się ujawnić 33 potencjalne ofiary handlu ludźmi. Pośród nich 21 osób stanowili obywatele polscy, 8 to obywatelki Bułgarii i 4 obywatelki Ukrainy. Łącznie zatrzymano 53 osoby, w większości obywateli Polski. 5 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty handlu ludźmi, 10 kolejnych czerpania korzyści z cudzego nierządu, a 1 obcowania płciowego z małoletnim. 14 osób zatrzymanych zostało w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich innych przestępstw, w tym przeciwko mieniu lub posiadania środków odurzających. 19 obywateli państw trzecich zatrzymano, a następnie wydalono z kraju w związku z pobytem niezgodnym z zadeklarowanym. W ramach działań ujawniono i zatrzymano również 4 osoby poszukiwane listami gończymi. (jkd)

Reklama________________________________________________________________________________
Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
_______________________________________________________________________________________
 
stat4u PortalPOLSKA.pl